Business brede voordelen door optimaal HR-beleid

Economieën zijn voortdurend in beweging, zo ook de Nederlandse.

Wat doet u met uw huidige arbeidsvoorwaarden in economisch zware tijden?

U kunt natuurlijk snijden in diverse ondernemingskosten die de werknemers aangaan om kostenreductie te realiseren, o.a. het instellen van belbudgetten bij de ter beschikking gestelde mobiele telefoon, het korten op scholingsuitgaven, het beperken van de werkgeversbijdrage in de pensioenregeling, geen salarisverhogingen etc.

De hierboven vermelde opties treffen de werknemers direct in de portemonnee. Heeft u wel eens gekeken naar de fiscale mogelijkheden om de werkgeverslasten dan wel de fiscale lasten van de werknemers te beperken?

Los van de fiscale aspecten moeten ook de arbeidsvoorwaardelijke aspecten in ogenschouw worden genomen. Een werkgever kan niet zonder meer eenzijdig arbeidsvoorwaarden beperken of aanpassen. Denk hierbij aan de reikwijdte van de CAO, deze is van groot belang. Daarnaast moet er rekening worden gehouden met reeds gemaakte afspraken met OR/vakbonden.

Nu de werkkostenregeling per 1 januari 2015 voor alle werkgevers van toepassing wordt. Is het verstandig om nu te kijken naar uw huidige arbeidsvoorwaarden (zie actueel).

High Five Consultancy biedt de deskundige inzet van een professional die u nodig heeft om dit vraagstuk op te lossen.

 

 

Medewerkers vormen de cruciale factor voor het succes van elke organisatie.

Gemotiveerde werknemers zijn één van de meest waardevolle bezittingen van uw organisatie. Dit klinkt waarschijnlijk cliché maar een goed georganiseerde HR-afdeling en een helder personeelsbeleid is een belangrijke pijler voor een gezonde, soepel draaiende organisatie. Ondernemingen waar de werknemers het belangrijkste “kapitaal” zijn of waar hun resultaatgerichtheid cruciaal is, kunnen niet om flexibel belonen heen. Beoordelen en belonen zijn dan hulpmiddelen in het communiceren en bekrachtigen van de koers van de onderneming.

Daarbij komt het niet alleen aan op kennis van administratieve procedures, maar óók op arbeidsrecht, fiscaal recht en de arbeidsvoorwaarden (zowel collectief als individueel).

High Five Consultancy biedt de deskundige inzet van een professional welke samen met u kijkt naar de mogelijkheden van beoordelen en belonen welke aansluiten bij de koers van uw onderneming.

Jolanda Koning

Jolanda@high5consultancy.nl

06-48811843

Kornetstraat 4

1312 XG

Almere

Kvk-nummer

Btw-nummer

VAR WUO

39095972

NL0173106328B01